Çatışma halinde mutedil hareket

Çatışma durumunda şiddet kullanmadan problem çözümünde yapıcı davranış biçimininin eğitimini yaptırıyoruz.

 

Sosyolojik, ekolojik ve ekonomik açıdan ileriye dönük çalışmaların yapılabilmesi için bir

iletişim ağı ve destek de sunuyoruz.

 

Bizim bu hareketimiz, hıristiyanlıkta bulunan şiddet uygulamama geleneğine dayandırılmaktadır. Biz, farklı dinlere ve farklı dünya görüşlerine sahip olan bütün insanlara açığız.

„Şiddetsizlik her toplumun barış içinde bir arada yaşamı için vazgeçilmez temelidir.“

Tuba Işık, Din eğitimci


 

Eğitim formatları

Bizim kurslarımız almanca olarak sunulmaktadır.

Seminerlerimizde şiddetsiz harekete giriş dersleri verilmektedir.

Çalışan insanlara yönelik olarak, şiddet eylemlerine karşı ve şiddesizlik eylem programları 14 gün boyunca sürmektedir. Seminerler, hafta sonları sekiz ders ve geri kalan dersler onu takip eden haftanın tüm günlerinde verilmektedir.

Barış işçisi olarak (Fachkraft für Friedensarbeit) eğitim gönüllüleri, 1,5 yıl uzatılmış haftasonları yapılan derslere katılabilirler.

Çeşitli gruplara, isteklerine göre teklifler sunmaktayız.

 

Kurs içerikleri ve standardları

Kurslarımızda, perspektivi değiştirebilme yetenekleri ve problem çözmede yaratıcılık özelliği gibi önemli kişisel ehliyetler kazandırmaktayız.

Ayrıca kurslarımızda iş tecrübesi olanların barış gönüllülüğü ve anti-şiddet özelliklerini daha da geliştirmek ve derinleştirmek isteyenlere fırsatlar tanınmaktadır.

Kurslara katılanların tecrübe ve yeteneklerine göre bir çalışma süreci oluşturulmaktadır. Bu süreç içersinde şiddetsiz çatişma/problem çözme yeteneklerini dört hususta daha da geliştirmeyi amaçlamaktayız. Bunlar; bilmek – olmak – muktedir olmak – vizyon.

 

Programımızda ayrıca şunlar da sunulmaktadır:

  • Şiddetsiz iletişim kurabilme formatları,
  • Şiddet analiz metodları,
  • Arabuluculuk (mediasyon),
  • Dinler ve kültürler arası barış çalışması,
  • Sosyal organizasyonlar ve gruplarda yaratıcı çatışma/problem çözme çalışmaları.

Kurslarımız, Barışa Hizmet için Aksiyon Birliği (Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden – AGDF)’nin mensuplarıyla beraber oluşturduğumuz standartlara uymaktadır. Bu standartlar Barışa Hizmet için Aksiyon Birliğinin sivil şiddetsiz çatışma/problem çözme eğitim birlikteliğinde geliştirilmiştir. Bu standartlar, kurs formatlarımızın devamlılığı ve kalitesinin geliştirilmesi için kaçınılmazdır.

 

Kooperasyon ortaklıkları

Kurslarımıza katılanların bir çoğu barış gönüllülüğünü adeta kendine meslek edinmektedir. Mesela onlar Sivil Barış Hizmetinde (Zivilen Friedensdienst – ZFD)’ye de kendi memleketlerinde inisyatif alıp çalışmaktadırlar. Onları destekleyici, önü açık ve özel bir konsept hazırladık. Kooperasyon ortaklığı, katılımcıların kişisel ve profesyonel yeteneklerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu kooperasyonlar, dinler ve kültürler arası barış çalışmalarında kazandıkları tecrübelerle şiddetsiz çatışma/problem çözme kurslarımıza pratik çözüm özellikleri kazandırmaktadır.

 

Arka plan ve Bağ

Bu dernek, 1992 tarihinde Oekumenischer Dienst (OeD) ismi altında kurulmuştur. Bu kuruluş dünyada barış, adalet ve yaratıcının yarattıklarını korumak amacıyla dünya kiliselerinin beraber gittikleri bir yol olmakla beraber çalışmaları için koymuş oldukları kurallardır.

2012 yılında ismimiz şiddetsiz hareket – ekümenlik çerçevesinde barışı öğrenmek (gewaltfrei handeln - ökumenisch Frieden lernen e.V.) değitirilmiştir.

Şiddetsiz hareket kuruluşu, sivil çatışma çözme platformuyla (Plattform Zivile Konfliktbearbeitung) ortaklaşa çalışmaktadır ve „Pax Christi“, Avrupadaki „Church and Peace“e ve „Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden“ (AGDF)’ye üyedir.

 

Finansman

Kaliteli seminerler ve barışa yönelik çalışmalar ücrete tabidir.

Katılımcılar için, katılımcı sayısının yükseltilebilmesi bakımından, ücret konusunda yan destekler bulunmaktadır. Çalışmalarımızda yan destekler kiliselerden, cemaatlerden ve kuruluşumuzun gönüllü destekcilerinin bağışlarından karşılanmaktadır.

 

İletişim
Ek bilgi için, adressez-vous à:

gewaltfrei handeln e.V.
Mittelstr. 4
34474 Diemelstadt-Wethen
Tel. 05694-8033
Faks 05694-1532
info@gewaltfreihandeln.org